Ιερά Πανήγυρις Αγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου Αροανία Καλαβρύτων Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών Ομιλία Προέδρου Λήξις Εκδηλώσεως 1.6.2024

αναρτήθηκε σε: Γιορτή Αγίου Παύλου | 0

                                                                                         19.6.2024   Εὐχαριστοῦντες ὅλους ὅσους συνέβαλαν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως καὶ ἐφέτος εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, κλείνομε μὲ τὴν ὁμιλίαν τοῦ Προέδρου τῶν φορέων μας, ἀποτελουμένων ἐκ τῶν: Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν … Συνεχίζεται