Τάμα του Έθνους, Εκδήλωσις 3.9.2023 Παρουσίασις Δρ. Χαρ. Μπούσια Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

10.11.23   Εἰς τὴν πολύπλοκη καὶ πολυτάραχη περίοδο ποὺ ζοῦμε, κάθε στιγμὴ ἔχουμε ἀλλαγὲς καὶ ἐξελίξεις, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν προγραμματισμοὺς καὶ σχεδιασμούς.   Ἡ ἐκδήλωσις τοῦ ὁμίλου τῶν κοινωφελῶν φορέων μας:   Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου … Συνεχίζεται