Τάμα του Έθνους, Εκδήλωσις 3.9.2023 Παρουσίασις Δρ. Χαρ. Μπούσια Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

10.11.23   Εἰς τὴν πολύπλοκη καὶ πολυτάραχη περίοδο ποὺ ζοῦμε, κάθε στιγμὴ ἔχουμε ἀλλαγὲς καὶ ἐξελίξεις, ποὺ δὲν ἐπιτρέπουν προγραμματισμοὺς καὶ σχεδιασμούς.   Ἡ ἐκδήλωσις τοῦ ὁμίλου τῶν κοινωφελῶν φορέων μας:   Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου … Συνεχίζεται