Εορτολόγιον 24η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

24.8.23   24η  Π Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ ἐκ Μεγάλου Δένδρου Ναυπακτίας Ἐθνομάρτυρος ἐν Βορείῳ Ἠπείρου (1779), Εὐτυχοῦς ἱερομ., μαθητοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου (2ος αἰ.),            Τατίωνος μ., Γεωργίου ἐν Ὀλύμπῳ Βιθυνίας μ. (8ος αἰ.),           Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Διονυσίου ἐκ Ζακύνθου (1624), Ἀρσενίου ὁσ. ὁ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 23η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

23.8.23   23η  Τ Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου, Παναγίας Προυσιωτίσσης & Παναγίας Μαλεβῆς, Εἰρηναίου ἐπ. Σιρμίου (πρώην Γιουγκοσλαβία) ἱερομ. (288), Εἰρηναίου ἐπ. Λουγδούνου (Λυών) ἱερομ. (202), Ποθεινοῦ ἐπ. Λουγδούνου (Λυών) ἱερομ. (2ος αἰ.), Μινερβίου, Ἐλεαζάρου & τῶν σὺν αὐτοῖς ὀκτὼ παίδων μ. ἐν … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 22α Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

22.8.23   22  Τ Ἀγαθονίκου & τῶν σὺν αὐτῷ Ζωτικοῦ, Ζήνωνος,  Θεοπρεπίου, Ἀκινδύνου, Σεβηριανοῦ & Πρίγκηπος μ. ἐν Θράκῃ (4ος αἰ.), Ἀνθούσης ἐκ Συρίας ὁσ., Ἀθανασίου Ἐπισκόπου Ἱερομ., Χαρισίμου & Νεοφύτου μ. (3ος αἰ.), Εἰρηναίου (Ρένου), Ὢρ & Ὀρόψεως μ., Ἀριάδνης βασ. … Συνεχίζεται