Εορτολόγιον 16η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

16.8.23   16  T Ἀνάμνησις εἰσόδου Ἁγ. Μανδηλίου τοῦ Κυρίου ἐκ τῆς Ἐδέσσης εἰς Κων/πολιν (944),  Διομήδους τοῦ ἰατροῦ ἐκ Ταρσοῦ Κιλικίας μ.(288), Ἀλκιβιάδους μ. (298), Χαιρήμονος ὁσ. (4ος αἰ.), Τῶν ἐκ Παλαιστίνης 33 μ., Μακαρίου Α΄ Ἀρχιεπ. Ἱεροσολύμων, Νείλου ὁσ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 15η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

15.8.23   15  T Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Μαρίας, Δεσποίνης, Μαρίου, Γεθσημανῆς, Κρυσταλλίας, Μαρίκας, Μαριέτας, Θεοτόκη, Τσαμπίκας, Παναγιώτας, Συμέλης, Πανωραίας, Παρθένας), Ταρσιζίου μ. ἐν Ρώμῃ (3ος αἰ.),  Ἀντωνίου τοῦ Μούρομ (διὰ τοῦ ἁγίου καὶ ἀγγελικοῦ σχήματος μετονομασθέντος Ἀρσενίου) (1851), φίλου τοῦ ἁγίου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 13η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

13.8.23   13  Κ Ι΄ Ματθαίου ~ Ἀπόδοσις ἑορτῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ, Ἀνακ. & μετάθεσις λειψ. ὁσ. Μαξίμου ὁμολογ. (681) (ἑορτάζει 21 Ἰανουαρίου + 662), Εὐδοκίας βασ. συζ. Θεοδοσίου Β΄ (5ος αἰ.), Σέριδος ἡγ. ἐν Γάζῃ (543), Τῶν ὁσ. Δωροθέου & … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 12η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

12.8.23   12  Σ Φωτίου & Ἀνικήτου μ. (305),           Παλλάμωνος ὁσ. (4ος αἰ.), Τῶν 12 στρατιωτῶν μ. ἐν Κρήτῃ, Κάστορος ὁσ., Παμφίλου & Καπίτωνος μ. (3ος αἰ.), Σεργίου & Στεφάνου ὁσ., Τῶν 7 ὁσιομ. Μονῆς ὁσ. Δαυὶδ ἐν Γκαρέτζα Γεωργίας (Γεροντίου, Σεραπίωνος, … Συνεχίζεται