Εορτολόγιον 9η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

9.8.23   9  T Ματθία Ἀποστόλου (63), Τῶν Ἁγ. 10 μ. Χάλκης Πύλης (Ἰουλιανοῦ, Μαρκιανοῦ, Ἰωάννου, Ἰακώβου, Ἀλεξίου, Δημητρίου, Φωτίου, Πέτρου, Λέοντος & Μαρίας πατρικίας), Ἀντωνίνου ἐξ Ἀλεξανδρείας μ., Ψόη ὁσ., Κωνσταντίνου Α΄ Πατρ. Κων/πόλεως (7ος αἰ.), Γερμανοῦ ὁσ. Ἀλάσκας (1836), … Συνεχίζεται