Εορτολόγιον 4η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

4.8.23 4  Π Τῶν Ἁγ. 7 παίδων Ἐφέσου (Μαξιμιλιανοῦ, Ἑξακοστοδιανοῦ, Ἰαμβλίχου, Μαρτυριανοῦ, Διονυσίου, Ἀντωνίου & Κωνσταντίνου) (3ος αἰ.),   Εὐδοκίας ὁσ. (2ος αἰ.),   Θαθουὴλ μ.,   Ἐγκαίνια Ἱ. Ν. τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς Ἱ. Μ. Παντοκράτορος εἰς Κων/πολιν,   Ἴας μ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 3η Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών  Αξιών

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

  3.8.23   3  Π Δαλμάτου, Φαύστου & Ἰσαακίου ὁσ. (5ος αἰ.),   Σαλώμης μυροφόρου,   Κοσμᾶ ἐρημίτου (658),   Ἰωάννου ὁσ. ὁμολ. ἡγ. τῆς Μονῆς Πατελαρίας,   Θεοκλητοῦς Θαυματ. ὁσ. (9ος αἰ.),   Ἰωάννου & Ἰωάννου τοῦ Νέου Ἐπισκόπων Ἐφέσου,   Ἀντωνίου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 2α Αυγούστου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

2.8.23 2  Τ Ἀνακ. λειψ. πρωτομ. Στεφάνου (428),   Εὕρεσις λειψ. Μαξίμου, Δάδα & Κυντιλλιανοῦ μ.,   Φωκᾶ,   Θεοδώρου νεομ. τοῦ ἐν Δαρδανελλίοις (1690),   Βασιλείου διὰ Χριστὸν “σαλοῦ” θαυματουργοῦ ἐν Μόσχᾳ (1557)*,   Φωτεινῆς ὁσ. Κυπρίας,   Ἰουστινιανοῦ … Συνεχίζεται