Εορτολόγιον 11η Iουλίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών  Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                  11.7.23   11  Τ Εὐφημίας Μεγαλομ. (ἀνάμνησις θαύματος αὐτῆς – 451), Σωφρονίου ὁσ. Ἀθωνίτου τοῦ Essex (1993),   Ὄλγας ἰσαπ. βασιλίσσης (μετονομ. Ἑλένης – 969), Κινδέου πρεσβ. ἐκ Παμφυλίας μ. (3ος αἰ.), Λέοντος ὁσ. ἐν τῇ Μάνδρᾳ, Μαρκιανοῦ μ., Μαρτυροκλῆ μ., … Συνεχίζεται

Εορτολόγιον 10η Iουλίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών  Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                         10.7.23   10  Δ Βιάνορος & Σιλουανοῦ μ. ἐν Συρίᾳ, Ἀπολλωνίου τοῦ ἐκ Σάρδεων μ., Τιθόου μ., Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Γρηγορίου ἐπισκ. Ἄσσου ἐν Γέρᾳ Λέσβου, Τῶν Ἁγ. Μυρίων ὁσ. τῆς Νιτρίας Αἰγύπτου, Σύναξις Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου … Συνεχίζεται