Εορτολόγιο 2023 16η Ιουνίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

16  Π Μνημονίου Ἐπ. Ἀμαθοῦντος Κύπρου (4ος αἰ.), Τύχωνος Ἐπ. Ἀμαθοῦντος Κύπρου τοῦ Θαυμ. (4ος αἰ.), Τῶν 40 Ρωμαίων μ. Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ 5 μ  Φερραιόλου καί Φερρουκίου Ἱερομαρτ. τῶν ἐν Γαλατίᾳ (212), Παρθενομαρτύρων ᾿Ακτινέας καί Γρεσινιάνας μ. ἐν Ἰταλίᾳ (305), Σιμιλιανοῦ ἐπισκόπου Νάντης … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   15η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  15 Π Ἀμὼς προφήτου (8ος αἰ.π.Χ.), Φουρτουνάτου Ἀχαϊκοῦ & Στεφανᾶ ἐκ τῶν 70 Ἀποστόλων, ῾Ησυχίου μ. (297),  Δουλᾶ ἐκ Κιλικίας μ.,  Νερσῆ μ.,  Ἱερωνύμου ὁσ. ἐκ Δαλματίας (420), Αὐγουστίνου ἐπ. Ἱππῶνος (430), Ὀρτισίου ὁσ. ἀσκητοῦ (3ος/4ος αἰ.), Λαζάρου ἡγ. Σερβίας μ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   14η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  14 Τ  + Ἐλισσαίου Προφήτου (900 π.Χ.), Οὐαλερίου καὶ Ρουφίνου μ. (3ος αἰ.),    Μεθοδίου Πατρ. Κων/πόλεως τοῦ ὁμολογ. (846), Κυρίλλου ἱερομ. ἐπ. Γορτύνης Κρήτης (3ος αἰ.), Ἰουλίττης ὁσ., Μστισλάβου-Γεωργίου, πρίγκιπος τοῦ Νόβγκοροντ Ρωσίας τοῦ ᾿Ανδρείου (1180), Ελισσαίου, τοῦ ἐν Σούμυ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 13η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

13 Τ Ἀκυλίνης μ.(239), Φηλικούλης μ. ἐν Ρώμῃ, Ἄννης ὁσ. ἐκ Λαρίσης & τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου (9ος αἰ.), Ἀντιπάτρου ὁσ. ἐπ. Βόστρων (5ος αἰ.), Εὐλογίου Πατρ. Ἀντιοχείας, Τριφυλλίου ἐπ. Λευκωσίας (3ος/4ος αἰ.), Διοδώρου ἐξ Ἐμμέσης μ., Ἰακώβου ὁσ. τοῦ ἐξ ἀπάτης τὸν διάβολον προσκυνήσαντος, … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   12η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

12 Δ + Ἀρχὴ Νηστ. Ἁγ. Ἀποστόλων, Ἀντωνίνης Βιθυνίας μ. (295), Βασιλίδου, Κυρίνου, Ναβωρίου καὶ Ναζαρίου μ. (304), Ὀνουφρίου ὁσ. ἐκ Περσίας ἀσκητοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (4ος αἰ.), Πέτρου ἐκ Κων/πόλεως τοῦ ἐν Ἄθῳ (9ος αἰ.), Ἰωάννου τοῦ στρατιώτου, Ἰουλιανοῦ ὁσ. Δογάζου τοῦ εἰς … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   11η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

11 Κ  + ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (Α΄ Ματθαίου) (Ὁμολογία Πίστεως),  Μνήμη ἁπάντων τῶν Δικαίων – Προφητῶν – Ἁγίων – Ὁσίων ἀνδρῶν & γυναικῶν, γνωστῶν & ἀγνώστων ἀπὸ τοῦ Ἀδάμ . Ἀποστόλου Βαρθολομαίου ἐκ τῶν 12 μ. ἐν Ἰνδίᾳ & Βαρνάβα … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   10η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

10 Σ Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μ. (313), Τιμοθέου ἐπ. Προύσσης ὁμολ. ἱερομ. (4ος αἰ.), Ἀλεξίου ὁσ. ἐπ. Βιθυνίας,   Ἀπολλοῦ ἐπ., Κανίδου ὁσ. ἐκ Καππαδοκίας (4ος αἰ.) (Κανέλας), Θεοφάνους & Πανσέμνης ὁσ. ἐξ Ἀντιοχείας, Κρισπούλου & Ρεστιτούτου μ. (1ος αἰ.),  Γετούλου & Ἀμανδίου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   9η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

9 Π Κυρίλλου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας (444),   6 Παρθένων ἐν Περσίᾳ μ. Θέκλης – Μαριάμνης – Μάρθας – Μαρίας – Μαρκίας & Ἐνναθᾶς (330), Ἀλεξάνδρου ἐπ. Προύσσης μ., Φηλικιανοῦ καὶ Πρίμου μ. ἐν Ρώμῃ (286), Θεοφάνους τοῦ ᾿Ερημίτου, Κύρου ὁσ., … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 8η Ιουνίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

8 Π + Ἀνακ. λειψ. Μεγαλομ. Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου (319),  Νικάνδρου & Μαρκιανοῦ μ. (3ος αἰ.) Μάρκου μ., Καλλιόπης μ. (3ος αἰ.), Μελανείας ὁσ. (410), Ἀθρέ ὁσ. Μαξιμίνου, Βρόνου ὁσ. Ἐπ. Κάσσελ τῆς ᾿Ιρλανδίας (511) Γιλδάρδου ὁσ. ᾿Επ. Ρουέν τῆς Γαλλίας (514), ῾ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   7η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  7 Τ Θεοδότου τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ μ. (304), Αἰσίας & Σωσάννης μ., Ζηναΐδος μ. τῆς Θαυμ., Ποταμιαίνης παρθενομ. (3ος αἰ.), Μαρκελλίνου ἐπισκόπου Ρώμης Ἱερομ. καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μ. Κλαυδίου, Κυρίνου καί ᾿Αντωνίνου (3ος αἰ.),  Μαρκέλλου ἐπισκόπου Ρώμης Ἱερομ. (4ος αἰ.), … Συνεχίζεται