Νέα Συνάντησις με τον Σεβασμιώτατον Μάνης κ.κ. Χρυσόστομον Σύνδεσμον της ΔΙΣ Η Πορεία πρός την Πραγματοποίησιν του Τάματος των Ηρώων του 21 Αναζήτησις Χώρου

αναρτήθηκε σε: Το Τάμα του Έθνους | 0

                                                                                    19.6.23 Κατόπιν τῆς ἐποικοδομητικῆς συναντήσεως μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄ καὶ ἐκπροσώπων τῶν φορέων μας:   Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   18η Ιουνίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

18  Κ + Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Κλῆσις Μαθητῶν) (τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων),         Λεοντίου ἐξ Αἰγίνης & τῶν σὺν αὐτῷ Ὑπατίου & Θεοδούλου μ. (70), Αἰθερίου μ. ἐν Νικομηδείᾳ (303), Λεοντίου ἐξ Ἄργους Ἀθωνίτου ὁσ. τοῦ μυροβλύτου (1605), Ἐράσμου ὁσ., Λεοντίου ὁσ. τοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 17η Ιουνίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  17  Σ Μανουήλ, Σαβὲλ & Ἰσμαὴλ ἀδελφῶν ἐκ Περσίας μ. ἐν Κωνσταντινουπόλει (362),   Ἰσαύρου & τῶν σὺν αὐτῷ (Βασιλείου, Ἰννοκεντίου,  Ἑρμείου, Φηλίκου & Περεγρίνου)  (3ος αἰ.), Ὑπατίου ὁσ. ἐκ Φρυγίας Ἱ. Μ. Ρουφινιανῶν (5ος αἰ.) Φιλονείδου Ἐπ. Κουρίου Κύπρου Ἱερομ. (300),             Ἰωσὴφ … Συνεχίζεται

Ημερίδα-Διεθνές Συνέδριο ” Από τον Κοσμοπολιτισμό του Αλεξάνδρου στο Σήμερα”   Κεντρικός ομιλητής ο πρώην Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ κ. Αντώνιος Κουνάδης Υπό την Αιγίδα του Πολεμικού Μουσείου 20.6.2023 (ώρες 11.30 – 20.00)

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις, Ελλάδα, Ιστορικά | 0

Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐχάριστη θέσιν νὰ σᾶς ἀνακοινώσουμε ὅτι σήμερον Τρίτη 20-6-2023 θὰ παραγματοποιηθῇ στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Διεθνὲς Συνέδριο μὲ θέμα:   “Ἀπὸ τὸν κοσμοπολιτισμὸ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὸ σήμερα”   ἀπὸ 11.30 ἕως 20.00 μμ.   Τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 16η Ιουνίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

16  Π Μνημονίου Ἐπ. Ἀμαθοῦντος Κύπρου (4ος αἰ.), Τύχωνος Ἐπ. Ἀμαθοῦντος Κύπρου τοῦ Θαυμ. (4ος αἰ.), Τῶν 40 Ρωμαίων μ. Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ 5 μ  Φερραιόλου καί Φερρουκίου Ἱερομαρτ. τῶν ἐν Γαλατίᾳ (212), Παρθενομαρτύρων ᾿Ακτινέας καί Γρεσινιάνας μ. ἐν Ἰταλίᾳ (305), Σιμιλιανοῦ ἐπισκόπου Νάντης … Συνεχίζεται