Εορτολόγιο 2023   5η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

    5 Δ + ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  (Ἁγ.Τριάδος), Δωροθέου Ἐπισκόπου Τύρου Ἱερομ. εἰς ἡλικίαν 107 ἐτῶν (362), Θεοδώρου Ἐπισκόπου Τύρου μ. (4ος αἰ.), Φλωρεντίου, ᾿Ιουλιανοῦ, Κυριακοῦ, Μαρκελλίνου καί Φαυστίνου μ. εἰς τὴν πόλιν Περούτζια τῆς ᾿Ιταλίας (250), Πέτρου ὁσ. ᾿Αναχωρητοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 4η Ιουνίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

4 Κ + ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Μητροφάνους Πρώτου Ἀρχιεπ. Κων/πόλεως (327), Σοφίας ὁσ. ἐκ Θράκης, Μάρθας & Μαρίας ἀδελφῶν τοῦ Λαζάρου, Ἰωάννου ὁσιομ. Ἡγουμ. Μονῆς Μοναγρίας, Ἀλωνίου ὁσ., Μεθοδίου ὁσ. Ρώσου (1392), Ἀρετίου & Δακιανοῦ μαρτ. ἐν Ρώμῃ, Κλατέου Ἱερομάρτ. Ἐπ. Βρεσκίας … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   3η  Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

3 Σ +ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ, Λουκιλιανοῦ ἐκ Νικομηδείας & Παύλης μ. & τῶν σὺν αὐτοῖς νηπίων (Κλαυδίου – Ὑπατίου – Παύλου & Διονυσίου) (370 -375), Ἱερίας ὁσ. ἐκ Μεσοποταμίας, Πάππου ὁσ., Νεομαρτύρων Άρχιερέων ἐν Κων/λει: Τυρνόβου Ἰωαννικίου, Ἰωσὴφ Ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης ἐκ Δημητσάνης Ἱερομ.(1821), … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   2α Ιουνίου   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  2 Π Λεάνδρου ἐξ Ἠπείρου μ., Νικηφόρου Πατρ. Κων/πόλεως τοῦ ὁμολογ. (828), τῶν 38 μ., Ἁγίας Μητρὸς & τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων αὐτῆς μ. Ἐράσμου ὁσ. ἐξ Ἀντιοχείας τῆς Συρίας,, τῶν Ἁγ. 20.000 μ., Μαρίνου ὁσ. τοῦ Βαάνη, Δημητρίου Νεομ. ἐκ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 1η Ιουνίου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

    1 Π  Ἰουστίνου τοῦ φιλοσόφου μ. & τῶν μετ΄ αὐτοῦ μαρτυρησάντων Χαρίτωνος – Χαριτοῦς παρθ. (Χαριτωμένης) – Παίωνος – Λιβεριανοῦ – Ἱέρακος (Γερακίνας) & Εὐελπίστου), Ἰουστίνου – Ἰούστου (165), Γερασίμου μ., Θεσπεσίου μ. ἐκ Καππαδοκίας (222), Νέωνος μ., … Συνεχίζεται