Εορτολόγιο 2023   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών    31η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

31  Τ Ἑρμείου μ. ἐκ Καππαδοκίας (160), Μάγου μ. (160), Τῶν 5 μ. ἐν Ἀσκαλώνι, Πετρονίλας μ. (1ος ἤ 3ος αἰ.),    Εὐσταθίου πατρ. Κων/πόλεως (1025), Φιλοθέου ἐπ. Τομπόλσκ (1727), Κρήσκεντος μ. ἐκ Σαρδηνίας (130),              Κανδίου, Κανδιανοῦ, Κανδιανέλλης καί Πρώτου μ. (304), Πασχασίου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 30η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

30  Τ Ἰσαακίου ὁσ. ἐκ Συρίας τοῦ ὁμολογ. Μονῆς Δαλμάτων Κων/πόλεως (396), Ναταλίου μ., Ρωμανοῦ, Τελετίου ᾿Αφροδισίου, ᾿Αγαπίου, Εὐσεβίου, Χαραλάμπους καί Χριστίνης ἐν Νικομηδείᾳ καέντων μ., Βαρλαὰμ ὁσ., Ἐμμελείας μητρὸς τοῦ Μεγ. Βασιλείου, Βενανδίου ὁσ. ἐκ Γαλλίας (4ος αἰ.), Κυπριανοῦ τοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 29η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

29  Δ Θεοδοσίας παρθενομ. Φοινίκης (307),  Θεοδοσίας ὁσιομ. Κων/πόλεως (730)  Ἀλεξάνδρου Ἀρχιεπ. Ἀλεξανδρείας (328), Ὀλβιανοῦ ἐπ. Ἀνέου Ἱερομ. & τῶν σὺν αὐτῷ μ.(3ος αἰ.), Ἰωάννου (Νάννου) νεομ. Θεσ/νίκης (1802), Ἀνδρέου Ἀργέντη ἐκ Χίου Νεομ. (1465), Ethelbert Βασιλέως Ἀγγλίας (794),  Ἀνάμνησις τῆς θλιβερᾶς … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 28η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

28  Κ + 318 ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α’ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ,  Εὐτυχοῦς ἐπ. Μελιτινῆς Ἱερομ., Ἑλικωνίδος ἐκ Θεσσαλονίκης καὶ ἐν Κορίνθῳ μ. (244), Κρήσκεντος, Παύλου & Διοσκουρίδου μ. (3ος αἰ.), Ἀλεξάνδρου ἐπ. Θεσ/νίκης (4ος αἰ.), Σενατόρου ἐπ. Μιλάνου (480), Χέρωνος ἐν Γαλλίᾳ ἱερομ. (5ος αἰ.), Ἰούστου ἐπ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 27η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

27  Σ + Ἰωάννου τοῦ Ρώσου (1730)  (Τὸ Λείψανο τοῦ Ὁσίου εὑρίσκεται ἄφθαρτον εἰς τὸ Προκόπιον Εὐβοίας), Ἑλλαδίου ἱερομ., Θεράποντος ἱερομ. Σάρδεων, Ρεστιτούτης μ. & τῆς συνοδείας αὐτῆς ἐν Σόρᾳ Ἰταλίας (3ος αἰ.) Ἰουλίου μ.τοῦ στρατηλάτου ἐκ Ρουμανίας (3ος αἰ.) Ἀλυπίου μ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023  Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 26η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

26  Π Ἀλφαίου Ἀποστόλου, Κάρπου Ἀποστόλου ἐκ τῶν 70, Ἀβερκίου μ. & Ἑλένης ἀδελφῆς αὐτοῦ,            Ζαχαρίου δευτέρου ἐπισκόπου Βιέννης ἱερομ. (160), Ἐλευθερίου ἐπ. Ρώμης (189),            Φουγατίου & Δαμιανοῦ ὁσ. μοναχῶν ἐκ Ρώμης, διαδωσάντων τὸ Εὐαγγέλιον εἰς Ἀγγλίαν (2ος αἰ.), Πρίσκου μ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 25η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

25  Π + ΑΝΑΛΗΨΙΣ, Μνήμη τῆς τρίτης εὑρέσεως τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ προφήτου Προδρόμου & Βαπτιστοῦ Ἰωάννου (850),  Κελεστίνου μ., Ὀλβιανοῦ ὁσ., Ζηνοβίου ἐπ. Φλωρεντίας (390), Μαξίμου & Βικτωρίνου ἱερομ. ἐν τῇ πόλει Ἐβρέ της Γαλλίας (384), Ἀλδέλμου (Aldhelm) ἐπ. Sherborne Ἀγγλίας … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 24η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  24  Τ  + ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΠΑΣΧΑ Συμεὼν ὁσ. τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ Ὄρει (590), Μελετίου στρατηλάτου, Σεραπίωνος ἐπ., Ἰωάννου, Στεφάνου, Καλλινίκου, Φήστου, Φαύστου, Αἰδεσίου,  Μαρκέλλου, Θεοδώρου, Μελετίωνος, Σεργίου, Μαρκελλίνου, Φήλικος, Φωτεινοῦ, Θεοδωρίσκου, Μερκουρίου, Διδύμου, Χριστιανοῦ, Κυριακοῦ, Καρτερίου, Σωσάννης, Μαρκιανῆς, Παλλαδίας, … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023   Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 23η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

23  Τ Μαρίας μυροφόρου τοῦ Κλωπᾶ, Μιχαὴλ ἐπ. Συνάδων ὁμολογ. (821), Συνεσίου ἐπ. Καρπασίας Κύπρου, Σαλωνᾶ τοῦ Ρωμαίου μ., Σελεύκου μ., Ἐπιτακίου Ἐπισκόπου τῆς πόλεως Τούι τῆς Ἰσπανικῆς Γαλικίας & Βασιλείου Ἐπισκόπου τῆς πόλεως Μπράγα Πορτογαλίας (1ος αἰ.), Δονατιανοῦ & Ρογατιανοῦ τῶν αὐταδέλφων μ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 22α Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

22  Δ + Νέου ὁσιομ. Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων (1818)  Δημητρίου νεομ. (1803) Πολιούχων Τριπόλεως, Βασιλίσκου μ. (308), Αὐσονίου ἐπ. Ἀνγκουλέμης Γαλλίας (1ος ἤ 3ος αἰ.), Μαρκιανοῦ Ἐπισκόπου Ραβέννης τῆς ᾿Ιταλίας (2ος αἰ.), Αἰμιλίου & Κάστου Ἀφρικανῶν μ. (251), Δονάτου ἱερομ. (316), Τιμοθέου, … Συνεχίζεται