Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 14η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

14.5.2023 14  Κ + ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (Φωτεινῆς), Ἰσιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ (251) (Σιδέρη), Θεράποντος ἐπ. Κύπρου μ.(7ος/8ος αἰ.), Ἡρακλείου ἐπ. «εἰς τὴν Κοφινοῦν», Θελθᾶ, Θεοδοσίου & Θεράποντος «εἰς τὴν Σύναν» ἐκ τῶν 300 Ἀλαμανῶν, ἐν Κύπρῳ,  Ἀλεξάνδρου τοῦ ἐν Κεντουκέλλαις μ.(3ος αἰ.), … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 13η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  13.5.2023 13  Σ  + Γλυκερίας μ. ἐκ Τραϊανουπόλεως Θράκης (141),  Λαοδικίου δεσμοφύλακος (2ος αἰ.) Ἀββανοῦ Ἰρλανδίας (2ος αἰ.) Οὐαλεριανοῦ ἐπ. ἐν Γαλλίᾳ (350)  Ὀνησίμου ἐπ. ἐν Γαλλίᾳ (361) Σαρβάτου ἐπ. Τονγκρέ Βελγίου (384)  Παυσικάκου ἐπισκ. Συνάδων (6ος αἰ.)  Ἀλεξάνδρου Τιβεριανῶν μ. Νικηφόρου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 12η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  12.5.2023 12  Π Ἐπιφανίου ἐπ. Κύπρου (403) Καλλιτρόπου ὁσ., ἀδελφῆς Ἁγ. Ἐπιφανίου Δομιτίλλης μ. (1ος αἰ.) Ἀχιλλέως & Νερέου μ. (1ος αἰ.) Παγκρατίου μ. (304)  Δρακοντίου ἐπ. Νικαίας, Φιλίππου Σικελίας Ἱερομ. Γερμανοῦ Πατρ. Κων/πόλεως (740)  Εὐθυμίου Πατρ. Ἱεροσολύμων Θεοδώρου ὁσ. τοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 11η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  11.5.2023 11  Π   +  Κυρίλλου (869) & Μεθοδίου (885) ἀδελφῶν   ἰσαποστόλων & φωτιστῶν τῶν Σλαύων,  Μωκίου Πρεσβ. Ἀμφιπόλεως Μακεδονίας ἱερομ. (288), Ἐβελλίου ἐν Πίζᾳ Ἲταλίας μ. (1ος αἰ.), Ἀνθίμου & Σισινίου ἱερομ. καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς Διοκλητοῦ & Φλωρεντίου … Συνεχίζεται