Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 10η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  10.5.2023 10  T  + ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἀνάμνησις διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὸν ναὸν τοῦ Σολομῶντος Σίμωνος Κανανίτου ἀποστ. & ζηλωτοῦ, Ἀλφειοῦ, Κυπρίνου & Φιλαδέλφου αὐταδέλφων μ. (3ος αἰ.) Ἐράσμου & Ὀνησίμου & τῶν σὺν αὐτοῖς 14 μ. (3ος αἰ.) Ἡσυχίου ὁσ. … Συνεχίζεται

Παρουσίασις του Βιβλίου Αντωνίου Αντωνάκου «Ελληνικό Αλφάβητο» Πρόλογος Αντωνίου Κουνάδη πρώην Προέδρου τῆς Ακαδημίας Αθηνών Ομ.Καθηγητού ΕΜΠ

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10.5.23   Ζητοῦμε συγγνώμη, διότι,  δυστυχῶς, μόλις τώρα πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ ἐξοχώτατος τέως Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Ἀντώνιος Κουνάδης εἶναι μεταξὺ τῶν συντελεστῶν τῆς σημαντικότατης ἐκδηλώσεως   σήμερον 10.5.2023 εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ  Πολεμικοῦ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 9η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                                                                9.5.2023 9  T   + Νικολάου ὁσιομ. τοῦ ἐν Βουνένοις (720), Ἠσαΐου Προφήτου (690 π.Χ.) Χριστοφόρου μεγαλομ., προστάτου τῶν ὁδηγῶν (251), Ἀκυλίνης & Καλλινίκης μ. (251), Ἐπιμάχου & Γορδιανοῦ μ. (3ος αἰ.), Μαξίμου Πατρ. Ἱεροσολύμων (350), Σίου Σπηλαιώτου (6ος αἰ.), … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 8η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                                                                            8.5.2023 8  Δ   Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Δημητρίου νεομ. ἐκ Τριφυλίας καὶ ἐν Τριπόλει τῆς Πελοποννήσου μαρτυρικῶς ἀθλήσαντος (1803) Ἀρσενίου τοῦ Μεγ. Ρώμης (Ἀρσινόης) (449) Διονυσίου ἱερομ. (2ος αἰ.) ἐν Βιέννῃ (193), Ἑλλαδίου ἐπισκ. Ὠξέρρης (387) Αὐγουστίνης … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 7η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

7.5.2023 7 Κ + ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Ἀνάμνησις τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπὶ Κωνσταντίνου (351), Κοδράτου μ. & τῶν σὺν αὐτῷ μ. Ρουφίνου, Σατορνίνου (3ος αἰ.), Μαξίμου μ. (3ος αἰ.), Ἰουβεναλίου μ. (132), Ἀκακίου τοῦ Κεντυρίωνος μ. … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 6η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                                                                  6.5.2023 6  Σ   Ἰὼβ Προφήτου τοῦ Δικαίου Σοφίας ὁσ. τῆς ἐν Κλεισούρᾳ Καστοριᾶς (1974) Δάνακτος (Δανάης), Μεσίρου & Θερίνου μ. Δημητρίωνος μ. Δονάτου μ. Βαρβάρου μ. Ἡλιοδώρου, Βενούστου & τῶν σὺν αὐτοῖς 75 έν Ἀφρικῇ μαρτυρησάντων (3ος αἰ.) … Συνεχίζεται