Εορτολόγιο 2023 Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών 4η Μαΐου

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά, Ι.Π.Η.Π.Α. | 0

  4.5.2023 4  Π Πελαγίας μ. τῆς ἀπὸ Ταρσοῦ τῆς Κιλικίας (290), Φλωριανοῦ μ. ἐξ Αὐστρίας (303), Νεποτιανοῦ ὁσ. πρεσβ. (4ος αἰ.), Ἱλαρίου ὁσ. θαυμ., Ἀντωνίνου, Ἀφροδισίου, Βαλεριανοῦ, Λεοντίου, Μακροβίου & Μίσδα καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς ἐν Σκυθουπόλει (Συρίας) μαρτυρησάντων, Ἀνακ. … Συνεχίζεται