Εορτολόγιο 1η  Μαΐου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών          1.5.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

      1 Δ + Ἱερεμίου Προφήτου (6/7ος π.Χ. αἰ.), Βατᾶ ἱερομ. Πέρσου (4ος αἰ.), Σάββα μ., Φιλοσόφου μ.ἐξ Ἀλεξανδρείας (4ος αἰ.),   Ἰσιδώρας ὁσ. τῆς διὰ Χριστὸν σαλῆς (365),   Μιχαὴλ τοῦ Θαυματουργοῦ, Ἀγαπητοῦ ἐπισκόπου Ὠξέρρης Γαλλίας (415), Συμεὼν τοῦ “πενταγλώσσου τοῦ … Συνεχίζεται