Εορτολόγιο 28η  Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                     28.2.2023 28 Τ Βασιλείου ὁσ. ὁμολογητοῦ (750), Νέστορος ἐπισκόπου μ.ἐκ Πέργης Παμφυλίας (250), 6 μ. ἐξ Αἰγύπτου, Ἀβερκίου μ., Μακαρίου – Ρουφίνου – Ἰούστου & Θεοφίλου μ. (250), Καιραλίου – Πουπουλίου – Γαΐου & Σεραπίωνος μ. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, Προτερίου … Συνεχίζεται