Εορτολόγιο 26η  Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                   26.2.2023 26 Κ  + ΤΥΡΙΝΗΣ. Πορφυρίου ἐπισκόπου Γάζης (420), Φωτεινῆς μ. τῆς Σαμαρείτιδος & καὶ τῶν με αὐτῆς μ. 5 ἀδελφῶν αὐτῆς (Φωτοῦς – Φωτίδος – Παρασκευῆς – Κυριακῆς & Ἀνατολῆς) & τῶν τέκνων αὐτῆς (Φωτεινοῦ & Ἰωσῆ), Σεβαστιανοῦ δουκὸς … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 25η  Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                       25.2.2023 25 Σ +Τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων,    Ταρασίου Ἀρχιεπ. Κων/πόλεως (806),    Ἀλεξάνδρου μ. τοῦ ἐν Δριζυπάρῳ Θράκης,   Ἀντωνίου μ.,   Ρηγίνου ἱερομ. ἐπ. Σκοπέλου (Ρήγα, Ρεγγίνας) (362),   Μαρκέλλου ἱερομ. Ἐπισκ. Σολέας Κύπρου,                 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321 … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 24η  Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                       24.2.2023 24 Π + Α΄& Β΄ εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς     Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (452),      Μποϊζὶλ ὁσ. ἐκ Σκωτίας (664),     Ἐθελμπέρτου (Ethelbert) ὁσ. βασιλέως Κὲντ Ἀγγλίας, ὁ ὁποῖος          συνέβαλε εἰς τὸν ἐκχριστιανισμὸ τῶν Ἀνατολικῶν Σαξόνων (616),      Ἐράσμου ὁσ. Λαύρας τῶν … Συνεχίζεται