Εορτολόγιο 19η  Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                       19.2.2023 19 Κ + ΑΠΟΚΡΕΩ (Mέλλουσα Κρίσiς)   Φιλοθέης μ. τῆς Ἀθηναίας (1589),   Ἀρχίππου  Ἀποστόλου μ., μαθητοῦ τοῦ Ἀπ.Παύλου   Μαξίμου – Θεοδότου – Ἡσυχίου & Ἀσκληπιοδότης μ., Εὐγενίου & Μακαρίου ὁσ. ὁμολογητῶν (4ος αἰ.), Ραβουλᾶ ὁσ. ἐκ Συρίας (6ος αἰ.), … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 18η  Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                     18.2.2023   18 Σ + ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ὑπὲρ πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος εὐσεβῶς τελευτησάντων Χριστιανῶν. Λέοντος πάπα Ρώμης (461), Λέοντος & Παρηγορίου μ. ἐν Πατάροις τῆς Λυκίας, Ἀγαπητοῦ Ἐπ. Σινάου τοῦ ὁμολογητοῦ καὶ θαυματουργοῦ (4ος αἰ.), Ἀγρίππα – Βικτωρίνου – Δωροθέου & … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 17η  Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών   

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                       17.2.2023 17 Π + Θεοδώρου Τήρωνος τοῦ Μεγαλομάρτυρος (307),    Μαριάμνης Ἱσαποστόλου τῆς ἀδελφῆς τοῦ Ἀποστόλου Φιλίππου, Αὐξιβίου (ἤ Εὐξιφίου) Α΄ Ἐπισκόπου τῆς πόλεως Σόλων (σημερινὴ Μόρφου) Κύπρου μαθητοῦ τοῦ Ἀποστόλου Μάρκου Αὐξιβίου ὁσ. μαθητοῦ τοῦ Αὐξιβίου (ἤ Εὐξιφίου) Ρωμύλου … Συνεχίζεται