Ο πρώην Φλωρίνης κυρός Αυγουστίνος Καντιώτης προς Ριζική Αντιμετώπιση του Επικρατούντος Πολυωνύμου Κακού Κάνει Εκκλήσεις Απογνώσεως και «Κραυγές Αγωνίας»

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

    16.2.2023   Ὁ εἰς πάντα διαπρέψας πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστίνος Καντιώτης εἰς ἐκδήλωσιν τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας τὸ ἔτος 1967 ἐμίλησε.   https://www.youtube.com/watch?v=d1GNW733YvE   Ἐπειδὴ τὸ ἠχητικὸ δὲν εἶναι τόσον καταληπτὸν, ἀποδίδομε τμῆμα ἀπομαγνητοφωνημένον: … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 16η Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                       16.2.2023 16 Π               Τσικνοπέμπτη, Παμφίλου & τῶν σὺν αὐτῷ μ. Δανιήλ, Ἠλία, Ἠσαΐα, Θεοδούλου, Ἱερεμία, Ίουλιανοῦ, Ούάλη, Παύλου, Πορφυρίου, Σαμουήλ καὶ Σελεύκου (307), Μαρουθᾶ Ἐπισκόπου σὺν τοῖς Ἁγ. μ. ἐν Μαρτυρουπόλει Ἀρμενίας (4ος αἰ.), Φλαβιανοῦ ὁσ., Φλαβιανοῦ Πατριάρχου … Συνεχίζεται