Εορτολόγιο 14η Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                       14.2.2023   14 Τ    Αὐξεντίου ὁσ. τοῦ ἐν τῷ ὄρει (470), Οὐαλεντίνου ἱερομ. (54), Πρόκλου – Ἀπολλωνίου & Ἐφηβίου μ. μετὰ τὸν μ. Οὐαλεντίνον (54), Οὐαλεντίνου Ἱερομ.Ἐπισκόπου Τέρνι Ἰταλίας, Τῶν μ. Βασσίου – Ἀντωνίου & Πρωτολίκου ἐν … Συνεχίζεται

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΚΥΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

14.2.23   Ὁ Ἱερομάρτυς Βαλεντίνος ἦτο Ἕλλην ἱερεύς καὶ ἐμαρτύρησε τὸ 270 μ.Χ.   Καλλιεργὼν τὸν κῆπον του εἰς τὴν Ρώμην καὶ διερχομένου ἑνὸς ἀνδρογύνου, παρετήρησε ὅτι ἡ γυνὴ ἐλάκτιζε τὸν ἄνδρα της εἰς σημεῖα ὅπου κανένας πονεῖ ἀφαντάστως καὶ … Συνεχίζεται