Εορτολόγιο 7η Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 7.2.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

7 Τ + Παρθενίου ὁσ. ἐπισκ. Λαμψάκου τοῦ Θαυματουργοῦ(4ος αἰ.), Ἁγ. 1003 μαρτύρων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ, Ἀγαθαγγέλου μ. ἐν Δαμασκῷ Συρίας (3ος αἰ.), Ἁγ. 6 μαρτ. Φρυγίας, Αὐδάττου μ. ἐν Φρυγίᾳ (4ος αἰ.), Πέτρου ὁσ. ἀγωνισαμένου ἐν Μονεβάτοις, Λουκᾶ ὁσ. … Συνεχίζεται