Εορτολόγιο 6η  Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών  

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                                                             6.2.2023   6 Δ    + Φωτίου Κων/πόλεως τοῦ Μεγάλου & ἰσαποστόλου (891), Βουκόλου ὁσ. ἐπισκ. Σμύρνης (μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου), Ἰουλιανοῦ μ. Ἐμέσης Συρίας (3ος αἰ.), Φαύστης καὶ τῶν ἀρχικῶς βασανιστῶν αὐτῆς Συγκλητικοῦ … Συνεχίζεται