Εορτολόγιο 4η Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 4.2.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

4 Σ    + Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου (440), Ἰωάννου ὁσ. Ἐπισκόπου Εἰρηνουπόλεως (4ος αἰ.), Εὐαγρίου & Σίου ἐκ Γεωργίας ὁσ., Ἀβραμίου ἱερομ. Ἐπισκόπου Ἀρβὴλ τῆς Περσίας (5ος αἰ.), Θεοκτίστου μ., Νικολάου Στουδίτου τοῦ ὁμολογητοῦ (868), Ἰασίμου τοῦ Θαυματουργοῦ (Γιασεμῆς), Γεωργίου … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 4η Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 4.2.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

4 Σ    + Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου (440), Ἰωάννου ὁσ. Ἐπισκόπου Εἰρηνουπόλεως (4ος αἰ.), Εὐαγρίου & Σίου ἐκ Γεωργίας ὁσ., Ἀβραμίου ἱερομ. Ἐπισκόπου Ἀρβὴλ τῆς Περσίας (5ος αἰ.), Θεοκτίστου μ., Νικολάου Στουδίτου τοῦ ὁμολογητοῦ (868), Ἰασίμου τοῦ Θαυματουργοῦ (Γιασεμῆς), Γεωργίου … Συνεχίζεται