Εορτολόγιο 3η  Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών    

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                                                 3.2.2023   3 Π + Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου ὅστις λαβὼν εἰς χείρας του τὸν Ἰησοῦ ἀνεφώνησε: «Νὺν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου, Δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμα σου ἐν εἰρήνῃ·ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, ὅ ἡτοίμασας … Συνεχίζεται