Εορτολόγιο 2α Φεβρουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 2.2.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

2 Π + Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, Ἀγαθοδώρου μ., Ἰορδάνου ἐκ Τραπεζοῦντος τοῦ Νεομ. ἐν Κων/πόλει (1650), Γαβριὴλ Νέου ὁσιομ. Κων/πόλεως (1676), Εὐθυμίου ὁσ. ἐκ Γεωργίας (19ος/20ος αἰ.), Σύναξις τῆς Παναγίας Ὑπαπαντῆς Καλαμάτας Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γουμενίσσης, Σύναξις … Συνεχίζεται