Εορτολόγιο 29η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 29.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

29  Κ   + ΙΖ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας)               Ἀνακομιδὴ Ἱερῶν Λειψάνων Ἰγνατίου Θεοφόρου (107),   Δημητρίου Χιοπολίτου Νεομ. ἐν Κων/λει (1802),   Σιλουανοῦ Ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου Ἐμέσης, Λουκᾶ Διακόνου καὶ Μωκίου Ἀναγνώστου ἐξ Ἐμέσης Συρίας (3ος αἰ.),   Βαρσιμαίου (Βαρσάμη) Ἐπισκόπου Ἐδέσσης … Συνεχίζεται