Εορτολόγιο 28η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 28.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

28  Σ   + Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου ὁσ. (373),   Παλλαδίου ὁσ.,   Χάριτος μ. (Χαρᾶς),   Ἰακώβου ὁσ. τοῦ ἀσκητοῦ,   Ἁγ.Μαρτύρων μητρὸς καὶ θυγατρὸς αὐτῆς,   Γεωργίου ἐξ Οὐγγαρίας μ. (1015),   Ἐφραὶμ ὁσ. ἐκ Ρωσίας (1053),   Ἐφραὶμ … Συνεχίζεται