Εορτολόγιο 26η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 26.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

26 Π Ξενοφῶντος ὁσ. τῆς συμβίας Μαρίας & τῶν τέκνων των Ἀρκαδίου & Ἰωάννου (6ος αἰ.), Συμεὼν ὁσ. τοῦ “παλαιοῦ”, Ἀμμωνᾶ ὁσ. (403),   Ἀνανίου Πρεσβυτέρου, Πέτρου δεσμοφύλακος & τῶν 7 στρατιωτῶν μαρτύρων (3ος αἰ.),   Τῶν ἐν Φρυγίᾳ Ἁγ. … Συνεχίζεται