Εορτολόγιο 25η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 25.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

25 Τ +     Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (390), Αὐξεντίου νεομ. ἐκ Βελλᾶ Ἰωαννίνων (1720), Πουπλίου ὁσ. ἐν Εὐφράτῃ, Θεοδότου ὁσ.ἡγ. Ἱ. Μονῆς Πουπλίου, Καστίνου ἐπ. Βυζαντίου (3ος αἰ.), Δημητρίου σκευοφύλακος (8ος αἰ.), Μαρῆ ψάλτου ὁσ., Ἀπολλῶ ὁσ. Αἰγυπτ. (4ος αἰ.), … Συνεχίζεται