Εορτολόγιο 24η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 24.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

24 Τ + Ξένης ὁσ. Ρωμαίας & τῶν δύο ὁσ. Θεραπενίδων της (5ος αἰ.), Βαβύλα ἱερομ. & τῶν μαθητῶν αὐτοῦ Τιμοθέου & Ἀγαπίου, Νεοφύτου ὁσ.“ἐγκλείστου” τοῦ ἐν Κύπρῳ ἀσκητεύσαντος, Φίλωνος ὁσ. ἐπ. Καρπασίας Κύπρου τοῦ θαυματουργοῦ, Ξένης Ρωσ. τῆς διὰ … Συνεχίζεται