Εορτολόγιο 23η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών Αναφορά εις Μνήμην Αειμνήστου Πατρός Διονυσίου Καλαργύρου * 23.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

23 Δ  Κλήμεντος ἱερομ. ἐπισκόπου Ἀγκύρας (312) (Κλημεντίνης), καὶ  Ἀγαθαγγέλου μ. μαθητοῦ αὐτοῦ (312), Διονυσίου ὁσ. τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ (16ος αἰ.) *, Μαϋσιμᾶ ὁσ. τοῦ Σύρου, Σαλαμανῆ ἡσυχαστοῦ, Ἁγ. 2 μ. ἐν Παρίῳ Ἑλλησπόντου, Ἀχολίου ἐπ. Θεσ/νίκης (384), Γενναδίου Λιθουανοῦ … Συνεχίζεται