Εορτολόγιο 19η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 19.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

19 Π  + Μάρκου Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ (1444), ὁ ὁποῖος εἰς τὴν Φεράρα καὶ τὴν Φλωρεντία, ὅπου ἐπραγματοποιήθη Σύνοδος διὰ τὴν ἕνωσιν τῆς Ἀνατολικῆς καὶ τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, ἀνεδείχθη ὁ θερμότερος ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀρνηθεὶς νὰ ὑπογράψῃ τὴν ψευδοένωσιν, … Συνεχίζεται