Εορτολόγιο 18η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 18.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

18 Τ + Ἀθανασίου τοῦ Μεγ. (373) &Κυρίλλου (444) Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, Θεοδούλης μ. & τῶν σὺν αὐτῇ μ. (Ἑλλαδίου & Βοηθοῦ, Εὐαγρίου & Μακαρίου) (3ος αἰ.), Ξένης μ., Μαρκιανοῦ ὁσ., Ἐφραιμίου ὁσ., Σιλβανοῦ ὁσ. τοῦ ἐν Παλαιστίνῃ, Ἰωακεὶμ ἐκ Βουλγαρίας … Συνεχίζεται