Εορτολόγιο 17η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 17.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

17  Τ   + Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου (373),       Ἀντωνίου νεομ. Βεροίας πολιούχου Βεροίας (9ος αἰ.),       Γεωργίου Νεομ. ἐξ Ἰωαννίνων (1838), Ἀχιλλᾶ ὁσ. (5ος αἰ.), Θεοδοσίου Μεγάλου Βασιλέως ὁ ὁποῖος ἐπαγίωσε τὸ ἔργον τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου (395), Ἀντωνίου Ἀρχιεπ. Νοβγκοροντ … Συνεχίζεται