Εορτολόγιο 16η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 16.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

16 Δ  Προσκύνησις Τιμίας Ἁλυσίδος τοῦ Ἁγ. Ἀπ. Πέτρου, Νικολάου Νεομ. ἐν Μυτιλήνῃ (1771), Τῶν Ἁγ. ἀδελφῶν μ. Πευσίππου – Ἐλασίππου & Μεσίππου & Νεονίλλης μάμης αὐτῶν μ. (161-180), Δάνακτος ἀναγνώστου μ. Αὐλῶνος Ἰλλυρικοῦ (Ἀλβανίας) – Δανάης, Ρωμύλου ὁσ. Ἁγιορ. … Συνεχίζεται