Εορτολόγιο 15η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 15.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

15 Κ  + ΙΒ΄Λουκᾶ (10 λεπρῶν), Παύλου ὁσ. τοῦ Θηβαίου – ἐκ τῆς Κάτω Θηβαΐδος Αἰγύπτου (3ος/4ος αἰ.), Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσ. τοῦ διὰ Χριστὸν πτωχοῦ, Πανσοφίου μ. Ἀλεξανδρείας (3ος αἰ.), τῶν Ἁγ. 6 Ἀνωνύμων Πατέρων, Σεκουνδίνης μ. (3ος αἰ.), Ἴτας … Συνεχίζεται

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ 2022 – 2023 ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 13.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

Ὁ Ὅμιλος τῶν κοινωφελῶν καὶ πνευματικῶν φορέων μας, ἀποτελουμένων ἐκ τῶν: Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,   σᾶς ευχόμεθα   ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 14η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 14.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

14 Σ   38 μ. Ἀββάδων τῶν ἐν Σινᾷ ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἀναιρεθέντων, 33 μ. Ἀββάδων τῶν ἐν Ραϊθῷ ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἀναιρεθέντων, Ἀδὰμ ὁσ., Νίνας (ἢ Νίνο) ἰσαπ. Φωτιστρίας τῆς Γεωργίας Διὰ τὴν Ἁγία Νίνα ἐπισυνάπτομε τὴν βιογραφία της … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 13η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 13.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

13 Π  Μαξίμου ὁσ. Καυσοκαλυβίτου (1365), Ἑρμύλου & Στρατονίκου μ. (315), Ἰακώβου ὁσ.ἐπ. Νισίβεως Μεσοποταμίας (4ος αἰ.), Ἀθανασίου μ., Παχωμίου & Παπυρίνου μ., Ρεμιγίου ὁσ. ἐπ. Ρημών Γαλλίας (533), Ἰλαρίου ἐπ. Πικτώνων Γαλλίας (368), Κεντιγκέρνου ἐπ. Γλασκώβης (612), Εἰρηνάρχου ὁσ.“ἐγκλείστου” … Συνεχίζεται