Γέροντας Μάξιμος ο Ιβηρίτης: Ο Βασιλεύς των Ελλήνων Κωνσταντίνος Β΄ έφυγεν ησύχως αλλα ηδικημένος 11.1.2023

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

https://www.vimaorthodoxias.gr   ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ο Βασιλεύς των Ελλήνων Κωνσταντίνος Β΄(1940- 2023). Έφυγεν ησύχως, αλλ’ όμως ηδικημένος! Έφυγεν ηδικημένος, διό και πιστεύομεν ότι θα εύρη τελείαν ανάπαυσιν παρά του Δικαιοκρίτου Θεού. Κρίνομεν εκ του ασφαλούς, διότι είδομεν και τα κατορθώματα … Συνεχίζεται

Ο πρώην Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης (Νικολόπουλος) εκ Καμενιάνων Δήμου Αροανίας, Φιλίστωρ ων, Εκφράζει την Κρίσιν του διά τον τέως Βασιλέα Κωνσταντίνον Β’ 12.1.2023

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

Ο πρώην Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρων Μάξιμος Ιβηρίτης (Νικολόπουλος) εκ Καμενιάνων Δήμου Αροανίας, Φιλίστωρ ων, Εκφράζει την Κρίσιν του διά τον τέως Βασιλέα Κωνσταντίνον Β’    12.1.2023   Φίλος λίαν ἔμπειρος περὶ τὰ ἐθνικά – πολιτικά – κοινωνικὰ θέματα … Συνεχίζεται

Εορτολόγιο 12η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 12.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

Εορτολόγιο 12η  Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών                      12.1.2023   12 Π          Τατιανῆς ἐκ Ρώμης μ. (226), Εὐθασίας μ., Πέτρου Ἀβεσαλαμίτου μ., Μερτίου μάρτ. (305), τῶν Ἁγ. 8 μ. ἐκ Νικαίας Βιθυνίας, Τιγρίου πρεσβυτέρου & Εὐτροπίου (4ος … Συνεχίζεται