Εορτολόγιο 10η Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 10.1.2023

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

Εορτολόγιο 10η  Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών                    10.1.2023   10 Τ + Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης (395) ἀδελφοῦ Μ. Βασιλείου & συζύγου αὐτοῦ Θεοσεβίας διακονίσσης, Δομετιανοῦ ἐπ. Μελιτινῆς Μεσοποταμίας (602), Μαρκιανοῦ πρεσβυτέρου οἰκονόμου Μεγ. Ἐκκλησίας, Θεοφάνους ὁσ. ἐρημίτου … Συνεχίζεται