Εορτολόγιο 3η  Ιανουαρίου Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών 

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

   ΄                    3.1.2023  3 Τ   Μαλαχίου προφ. (περὶ τὸ 450 π.Χ.), Γορδίου μ. (320), Θωμαΐδος ὁσ. ἐκ Λέσβου (10ος αἰ.), Εὐθυμίου ἐκ Γεωργίας Καθηγητοῦ Παν/μίου (1953), Πέτρου τοῦ “σημειοφόρου” ὁσ. ἐκ Προποντίδος, Ἀκακίου ὁσ. θαυματουργοῦ, Γενοβέφας ἐκ Παρισίων … Συνεχίζεται