ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 21.11.22

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 21η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 21.11.22   Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὰ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, τὴν Εἴσοδον τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ὅπου παρέμεινε δώδεκα ἔτη. Ὅλο αὐτὸ … Συνεχίζεται

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 20η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 20.11.22

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

20 Κ           + Θ’ ΛΟΥΚΑ, Προεόρτια Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Γρηγορίου Δεκαπολίτου (816) ὁσ., Πρόκλου Ἀρχιεπισκ. Κων/πόλεως (447), Δασίου, Νισρᾶ & Ἰωσήφ, Ἰσαακίου, Ἰωάννου, Σαβωρίου, Ὠνάμ ἀσκητοῦ, Παππία & Ἰσαακίουμαρτύρων, Γεϊθαζέτ τοῦ εὐνούχου, Σασάνης, Νοηλμάρη, Δεναχίδος & Ζαρουαντίνη,   Τῶν … Συνεχίζεται

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 19η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 19.11.22

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

19 Σ            Ἀβδιοῦ Προφήτου ( Θ΄ π.Χ. αἰ.), Βαρλαὰμ μ. (304), Ἀζῆ, τῶν Ἁγ. 150 μ., τῆς Ἁγ. Μάνας & τῆς θυγατρός αὐτῆς, τῶν Ἁγ. 12 Στρατιωτῶν, Ἀγαπίου, Ἡλιοδώρου (272), Ἀνθίμου, Θαλλελαίου, Χριστοφόρου, Εὐφημίας μ. & Παγχαρίου, Βαρλαὰμ ὁσ., … Συνεχίζεται

«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» Βιβλίον τοῦ πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου (ἀπόσπασμα πλῆρες ἀληθειῶν) Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ – ΕΚΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

Video: https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/φωτεινη-γραμμη-83-η-ριζαρειοσ-σχολη-εκ/     18.11.2022 Σήμερα μὲ πόνον ψυχῆς ἀλλὰ καὶ μὲ μεγίστη καὶ ἀνέκφραστον ἱκανοποίησιν δημοσιεύομε ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ» (ἤδη κυκλοφορεῖ ἡ Ε΄Ἔκδοσις, 2022) τοῦ μεγίστου ἰδανικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης … Συνεχίζεται

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 18η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 18.11.22

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 18η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 18.11.22   18 Π  Πλάτωνος (306), Ρωμανοῦ μ. & τοῦ Ἁγ. Νηπίου (304), Ρωμανοῦ ἐκ Παλαιστίνης (298), Ζακχαίου διακόνου & Ἀλφαίου (307), Βασιλείου ὁσ., Ἀναστασίου νεομ. ἐκ Παραμυθίας (1743), Ἑλένης ὁσ. … Συνεχίζεται

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 17η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 17.11.22

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 17η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 17.11.22   17 Π   Γρηγορίου ἐπισκ. Νεοκαισαρείας (270), Γενναδίου & Μαξίμου Πατριαρχῶν  Κων/πόλεως (471), Λαζάρου ζωγράφου (867), Ζαχαρίου & Ἰωάννου σκυτοτόμου, ἤτοι σανδαλοποιοῦ, Λογγίνου, Γενναδίου Βατοπεδινοῦ, Ἰουστίνου ὁσ., Σάκ Πέρσου, Ἰωάννου … Συνεχίζεται

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 16η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 16.11.22

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 16η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 16.11.22     16 Τ  + Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας παρθενομ. (68 μ.Χ.), Σεργίου ἐπισκ. Ρώσου,   ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321  

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ, 15η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 15.11.22

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ !     15  Τ    Ἀρχὴ νηστείας Χριστουγέννων, τῶν  Ἁγ. Γουρίου, Σαμωνᾶ (299 – 306) &  Ἀβίβου μ. & Ὁμολογητῶν, Κυντιανοῦ ἐπισκ. Σελευκείας, Ἐλπιδίου – Μαρκέλλου & Εὐστοχίου μ., Δημητρίου, Εύψυχίου, Νεάρχου & Καρτερίου, Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ Ρώσου, Ἰουστίνου … Συνεχίζεται

ΑΠΟ  ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2022-2023 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  Καλὴ Ἑβδομάδα !     14  Δ       Φιλίππου Ἀποστόλου Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείαν ἔλλαμψιν, τοῦ Παρακλήτου, εἰσδεξάμενος, πυρὸς ἐν εἴδει, παγκοσμίως ὡς ἀστὴρ ἀνατέταλκας, καὶ τῆς ἀγνοίας τὸν ζόφον διέλυσας, τῇ θείᾳ αἴγλῃ Ἀπόστολε Φίλιππε. Ὅθεν … Συνεχίζεται