ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 28η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 28.11.22

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 28η  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 28.11.22     28  Δ      Στεφάνου ὁσιομ. καὶ ὁμολογητοῦ (767) καὶ τῶν μετ’αὐτοῦ συμμαρτυρησάντων ἁγίων μαρτ. διὰ τὶς ἅγιες εἰκόνες, Ἀνδρέου & Πέτρου ἀσκητῶν, Ἄννης ὁσιομ., Εἰρηνάρχου ἱερομ. & τῶν σὺν … Συνεχίζεται