ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 26 & 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 26.11.22

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

  26  Σ    + Στυλιανοῦ Παφλαγόνος (Στεργίου),                 Νίκωνος τοῦ “μετανοεῖτε”, Ἀλυπίου Κιονίτη ὁσ., Ἀκακίου τοῦ ἐν τῇ κλίμακι, Σίλου ἐπισκ.  Κορίνθου της Περσίας, Πέτρου ἐπισκ. Ἱεροσολύμων, Χαιρέμωνος ὁσ., Γεωργίου νεομ. Χιοπολίτου (1807), Ἰννοκεντίου … Συνεχίζεται