ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 19η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 19.11.22

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

19 Σ            Ἀβδιοῦ Προφήτου ( Θ΄ π.Χ. αἰ.), Βαρλαὰμ μ. (304), Ἀζῆ, τῶν Ἁγ. 150 μ., τῆς Ἁγ. Μάνας & τῆς θυγατρός αὐτῆς, τῶν Ἁγ. 12 Στρατιωτῶν, Ἀγαπίου, Ἡλιοδώρου (272), Ἀνθίμου, Θαλλελαίου, Χριστοφόρου, Εὐφημίας μ. & Παγχαρίου, Βαρλαὰμ ὁσ., … Συνεχίζεται