ΑΠΟ  ΤΟ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2022-2023 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

  Καλὴ Ἑβδομάδα !     14  Δ       Φιλίππου Ἀποστόλου Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως. Θείαν ἔλλαμψιν, τοῦ Παρακλήτου, εἰσδεξάμενος, πυρὸς ἐν εἴδει, παγκοσμίως ὡς ἀστὴρ ἀνατέταλκας, καὶ τῆς ἀγνοίας τὸν ζόφον διέλυσας, τῇ θείᾳ αἴγλῃ Ἀπόστολε Φίλιππε. Ὅθεν … Συνεχίζεται