Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικῶν Αξιών Από το Εορτολόγιο 2022 – 2023 Άγιος Aρσένιος ο Καππαδόκης           10 Νοεμβρίου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

                                                                                                10.11.2022     10  Π    + Ἀρσενίου ὁσ. τοῦ Καππαδόκου, ἐκ τῶν 70 Ἀποστ. (Ἀρσινόης) Ὀλυμπᾶ – Τερτίου – Κουάρτου – Ροδίωνος (Ροδῆς) – Ἐράστου & Σωσιπάτρου, Ὀρέστου μ. τοῦ Τυανέως  (304), Θεοστηρίκτου, Μαρτίνου ἐπ. Ταρακινῆς, … Συνεχίζεται

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

  Ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας κράτησε καὶ διατήρησε την παράδοση τῆς ἁγιογραφικῆς τέχνης ἀμόλευτη, ὅπως κράτησε καὶ τὴν παράδοση τῆς ὑμνογραφίας, τῆς μουσικῆς καὶ τῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Καὶ λέγοντας ἀμόλευτη, θέλω νὰ πῶ πὼς δὲν τὴν ἄφησε νὰ ξεπέσει ἀπὸ τὸν … Συνεχίζεται