ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 82-ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Κ. Κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Τιμητικὲς διακρίσεις ἀπὸ τὸν Δῆμον Ἁγ.Βασιλείου Ρεθύμνης ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ) ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΑ 17.2.20 ΩΡΑ 19.30

αναρτήθηκε σε: Διάφορα | 0

  Ὁ Σεβασμιώτατος κ. κ. Εἰρηναῖος μὲ τὰ γραφόμενα καὶ τὰ λεγόμενά του ἔχει ἀποδειχθῆ ἐμπράκτως διαπρύσιος Πρέσβυς καλῆς θελήσεως ὑπέρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Θὰ ἦτο ἄδικον ἐκ μέρους μας, ἄν δὲν τὸν εὐχαριστήσωμε καὶ μέσῳ τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 82-ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ ΠΤΩΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ!

1.Ὅσοι ἔζησαν ἐκ τοῦ πλησίον ἤ ἐμελέτησαν τὰ γραφόμενα τοῦ ἀειμνήστου πατρὸς Αὐγουστίνου Καντιώτη, πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης σκέπτονται καὶ ὑπερθεματίζουν ὡς ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης!!!!!….. 2.Συνεπεῖς ὄντες, ἐπανερχόμεθα, υἱοθετοῦντες ἀπολύτως … Συνεχίζεται