Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικῶν Αξιών Από το Εορτολόγιο 2022 – 2023 Ἁγ.Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ (1920),                                                 9 Νοεμβρίου

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά | 0

                                                                                                  9.11.2022 Μεγάλη ἑορτὴ σήμερα τοῦ Ἁγίου τοῦ αἰῶνος μας, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ (1920).     Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα) Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις … Συνεχίζεται