ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

Κατωτέρω δημοσιεύομεν ἀποσπάσματα ἐκ τῆς ἀναρτήσεως μας εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας fotgrammi.gr σχετικῶς μὲ τὴν καὶ ἐφέτος μεγαλειώδη ἀναπαράστασιν τῆς Μάχης τῶν ἑκατὸν μοναχῶν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου (24 lουvίου 1827) ἐναντίον τοῦ μεγίστου στρατηλάτου Ἰμπραήμ ! ! ! . . … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΗΓΑ

(συνταξιούχου διδασκάλου) Ὁ Διδάσκαλος τοῦ Γένους Παναγιώτης Ρήγας εὐχόμεθα ἐπὶ πολλὰ ἔτη εἰσέτι, νὰ εἶναι ἀκμαῖος καὶ νὰ ἔχῃ ὀξεῖαν νηφαλιότητα ὡς μεσῆλιξ καὶ νὰ μᾶς διδάσκῃ. Εἶναι δὲ μέγιστον αἶσχος, «πολιτικάντηδες » καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν ἰθυνόντων Πολιτείας καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος παρέδωσεν τὰς βραβεύσεις εἰς : Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἠλιουπόλεως κ. Θεόδωρον, ἐκπρόσωπον τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, Ὑπέρτιμον καὶ Ἔξαρχον Μέσης Αἰγύπτου, ταπεινόν καὶ ἑλληνόψυχον ἀγωνιστήν. εἰς τὸν Ἁγιογράφο κ. Κωνσταντῖνο Γιωτάκη καὶ τὴν συνεργάτιδα … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73- ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 27.5.2017 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

  Σεβασμιώτατοι Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε, Ἠλιουπόλεως τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρε, Σεβαστὸν ἱερατεῖον, Ἐκπρόσωποι Πρεσβειῶν φίλων χωρῶν, Ἐκπρόσωπε τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ καὶ Ναυτικοῦ, Ταξίαρχε κ. Ζώη, Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Περιφερειακῆς καὶ Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, Κύριοι Ἀνώτατοι Δικαστικοὶ καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΟΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΥΠΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

  Διάφοροι Πατριάρχαι κυρίως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀλλὰ καὶ ἄλλοι Πατριάρχαι ἤ ὑψηλόβαθμοι κληρικοὶ ἠναγκάζοντο νὰ ἀφορίζουν Ἕλληνας Ἐπαναστάτας. Οἱ φοβερώτεροι ἀφορισμοὶ εἶναι οἱ τοῦ Πατριάρχου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, συμμετασχόντων καὶ τοῦ παρεπιδημοῦντος τότε εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν Πατριάρχου Ἱεροσολύμων καὶ εἴκοσι … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

  Ἡ Θεία ταπείνωσις καὶ φιλανθρωπία Κύριε, ὁ Παντοκράτωρ καὶ Ποιητὴς Οὐρανοῦ καὶ Γῆς, Σὺ ὁ φιλεύσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος Θεός, σιτήσας, διὰ τοῦ Μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ τοὺς περιπλανωμένους Ἰσραηλίτας καὶ θρέψας προσέτι, διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν ἄρτων καὶ ἰχθύων … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 73-Το Τάμα του Έθνους οι …ανιστόρητοι και οι σκοπιμότητες …..

Ενώ δεν έχει καμιά σχέση με την οικονομική κρίση *   Το σωματείο Φίλοι του Τάματος του Έθνους με ανακοίνωσή τους στις 7-3-17 απάντησαν σε όσα ανιστόρητα είδαν το φως της δημοσιότητας και έκανε άριστα για να αποκατασταθεί η αλήθεια … Συνεχίζεται