ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΥΠΗΡΞΕΝ ΠΡΩΤΟΝ ΘΕΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΝ/ΑΠΡΙΛΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΥΓΙΗ Μ.Μ.Ε

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟ «ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ» ΤΕΥΧΟΣ 210, 16 MΑΪΟΥ 2013 Ὑπὸ τὸν τίτλον : «Ἡ Γεωπολιτικὴ καὶ ἡ Ἐξωτερικὴ Πολιτικὴ τῆς Κρίσης ! » μὲ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα καταλήγει εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι : «… Μία ἀνεκπλήρωτη ὑπόσχεσις, ἕνα Τάμα, τοῦ Ἑλληνικοῦ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ 31.3.2013 – ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ 1. Ὅλοι ὅσοι συνεκεντρώθημεν σήμερα ἐδῶ, διαπνεόμεθα ἀπὸ τὸ ἴδιον ὅραμα μὲ τὸν Θεόδωρον Κολοκοτρώνην. Αὐτὸ τὸ κοινὸν ὅραμα μᾶς ἐμπνέει καὶ μᾶς ἑνώνει. «Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-Ὄχι ἄλλα λάθη. Ἀπὸ σήμερα ἄς διορθωνώμεθα.

τοῦ Ἰωάννου Ἀναγνωστόπουλου* Χρόνια πολλὰ διὰ τὴν σημερινὴν ἑορτήν. Ἄς εὐχηθῶμεν ὁ Θεὸς νὰ μακροθυμήσῃ περαιτέρω, νὰ μᾶς φωτίσῃ νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμόν. Αὐτὸν τὸν χαιρετισμὸν εἶχα ζητήσει νὰ τὸν ἀπευθύνω … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΚΗ (20.3.2013) ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΝ «ΦΡΟΥΤΟ» ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, Ο «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ» ΝΟΜΟΣ

1. Εἰς τὰ πλαίσια εὐρείας ἐνημερώσεως τοῦ κοινοῦ διὰ τὴν ἡμερίδα τῆς 31.3.2013, ἐπραγματοποιήθη συνέντευξις τύπου τὴν 20.3.2013 εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Καρύκη. Εὐχαριστοῦμεν ἰδιαιτέρως τὸν Καθηγητὴν Παν/μίου Ἀθηνῶν-Πρόεδρον τῆς Ἀνωτάτης Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, Παν/τον Ἀρχ. π. Νικ. … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

  Τὸ διαρρεῦσαν τρίμηνον ἦτο πλῆρες γεγονότων: Τὸ κυριώτερον, ἡ Ἡμερὶς διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους τὴν 31.3.2013 εἰς τὸ γήπεδον Σπόρτινγκ. Περίπου 2.000 φίλοι τοῦ Τάματος ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἦσαν ἐκεῖ ἐπὶ 4ωρον: Συμπευματισμός, προβληματισμοί, ἀγωνία καὶ ἐλπίδα … Συνεχίζεται