ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 42 -ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΣ-ΜΑΤΑΙΟΣ ΜΟΧΘΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΩΝ (ΤΡΕΙΣ ΤΡΑΓΙΚΑΙ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΚΑΙΡΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ)

  Α. ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΗ ΜΗΤΕΡΑ Ἡ μητέρα του εἶχε μόνον ἕνα μάτι …Ἐντρέπετο δι’ αὐτὴν κὶ ὥρας ὥρας τὴν ἐμισοῦσε. Ἡ ἐργασία της ἦτο μαγείρισσα εἰς τὴν φοιτητικὴν λέσχην. Ἐμαγείρευε διὰ τοὺς φοιτητὰς καὶ τοὺς καθηγητάς, διὰ νὰ ἐξοικονομῇ τὰ ἔξοδά … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΙΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΑΣ

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΧΩΡΑΣ 1. Εἰς τὴν Βόρειον Κορέαν: ποινὴ δωδεκαετοῦς καθείρξεως εἰς ἀναγκαστικὰ ἔργα. 2. Εἰς τὸ Ἰράν: κρατεῖται ἐπ᾿ ἀόριστον. 3. Εἰς τὸ Ἀφγανιστάν: πυροβολεῖται ἐπὶ τόπου. 4. Εἰς τὴν Σαουδικὴν Ἀραβίαν: φυλακίζεται ἐπὶ μακρὸν καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 43 -ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

  Ἡ ἀπροσδόκητος εἴδησις τῆς εἰς Κύριον ἐκδημήσεως του τὴν 16.4.2010 συνεκίνησεν τὰ πολυάριθμα πνευματικά του τέκνα καὶ τοὺς χιλιάδας ὑπό αὐτοῦ περιθαλπωμένους συνανθρώπους μας. Εἰς μνήμην αὐτοῦ, παραθέτομε ἐπιστολήν μας, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη καὶ εἰς τὸν ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΤΥΠΟΝ τῆς 14.5.2010 καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 43 -29 MΑΪΟΥ 1453

Ἐλλείψει χρόνου καὶ χρημάτων δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ ἀναφερθῶμε ἐκτενῶς εἰς τὴν σπουδαιοτάτην αὐτὴν ἐπέτειον μνήμης. Κάνομε μόνον μίαν λίαν πενιχρὰν ἀναφοράν. Ἡ ἀποφρὰς ἐκείνη ἡμέρα ὑπῆρξεν ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους τῆς λαμπρᾶς βυζαντινῆς-ἑλληνικῆς ἱστορίας. Ἠκολούθησαν τὰ 400 ἔτη τοῦ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 43 – ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ…* (Ματθ. 24, 8)

  1. Παρ’ ὅλον ὅτι ἡ διαμαρτυρία τῶν βαρύτατα φορολογουμένων καταστηματαρχῶν διὰ τὸν ἀθέμιτον ἀνταγωνισμόν, ποὺ τοὺς προκαλοῦν αἱ συμμορίαι ἀφρικανῶν καὶ ἀσιατῶν, εἶχε προαναγγελθῆ διὰ τὴν 10.4.2010 εἰς τὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ, ἐν τούτοις τόσον ἡ Δημοτικὴ ὅσον καὶ ἡ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 43 – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

Ἐν Παλαιοχωρίῳ 14/4/2010 Ἀξιότιμοι ΚΥΡΙΕ Ἀναγνωστόπουλε, ΚΥΡΙΑ Ἀναγνωστοπούλου ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καὶ χρόνια πολλὰ καὶ εὐλογημένα. Ἔλαβα τὰ ἀποσταλέντα, τῇ εὐγενῇ φροντίδι Σας, περιοδικὰ τῆς «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» καὶ Σᾶς εὐχαριστῶ θερμὰ ἐκ βάθους καρδίας, καθ᾿ ὅσον εὑρῆκα εἰς αὐτὰ ζωντανεμένες τὶς … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 43 – Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Πρὶν ἢ μετὰ τὸ φαγητό;

Παῦλος Κ.Τούτουζας, Διευθυντὴς ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. Τὰ φάρμακα συχνότερον δίδονται εἰς δισκία ἀπὸ τὸ στόμα, μία ἢ περισσότερες φορὲς τὴν ἡμέρα. Οἱ στατίνες, ὅπως Zocor, Pravachol, Lescol, Lipitor, Maxudin, Lepur, Crestor, κ.ἄ. εἶναι ἀπὸ τὰ πλέον σπουδαῖα φάρμακα εἰς τὴν καρδιολογίαν καὶ … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 43 -«ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΤΙ ΑΙΤΕΙΣΘΕ» (Ματθ. 20, 22) (Πανανθρωπίνη ἀδυναμία μετὰ τὴν πτῶσιν τῶν πρωτοπλάστων, νὰ ἀσχολοῦνται οἱ ἄνθρωποι μὲ κάτι…) ΛΙΑΝ ΚΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ

  Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 1. Ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὸν παράδεισον μετετράπη εἰς δυστυχίαν, διότι ἡ Εὔα παρεσύρθη εἰς διάλογον μετὰ τοῦ ἀντικειμένου χαιρεκάκου Σατανᾶ καὶ ἐν συνεχείᾳ αὐτὴ παρέσυρεν καὶ τὸν ἐπιπόλαιον Ἀδάμ. Οὕτω, … Συνεχίζεται

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 43 -ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΤΑ ΒΑΘΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

Ἡ ἐπίτιμος Γεν. Γραμματεὺς τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος, φίλη συνεργάτριά μας κα Ρένα Ἀνούση, ἐπὶ 58 συναπτὰ ἔτη μοχθοῦσα διὰ τὴν ἐπιμόρφωσιν τῶν ἑλληνοπαίδων, ἠθέλησε πάλιν νὰ μᾶς συνδράμῃ ἀνιδιοτελῶς. Μὲ τὴν μεστοτάτην νοημάτων ὑδατογραφίαν της, ἡ ὁποία κοσμεῖ τὸ … Συνεχίζεται